Hakemlik Seminerleri Hakkında Bilgilendirme

Hakem Adayı Eğitimi hakkında kısa kısa !!!!

Hakemlik Seminerleri Hakkında Bilgilendirme
Hakemlik Seminerleri Hakkında Bilgilendirme

Genel Eğitim Kuralları

TSHF Ulusal Kümes Hayvanları Hakemliği eğitim süresi 3 yıldır.

Hakem Adayın yapması gerekenler :

 • En az 3 yıl boyunca aktif şekilde bir yetiştirici olmalı.
 • En az 2 yıl TSHF’ye ait bir derneğin üyesi olmalı.
 • Eğitim teorik/sözlü ve pratik/uygulamalı olarak alt gruplardan oluşmaktadır.
 • Uygulamalı eğitim (Hakem adayı en az 10 yarışmada asistan olarak görev almalı).
 • Seminerler aracılığı ile yazılı test.
 • Her hakem adayı tüm konularla (8 ırk grubu) ilgili Seminerlere katılmalı.
 • Hakem adayları eğitim süresince aktif, gayretli, disiplinli ve çalışkan olmalı eğitmen tarafından verilen sorumlulukları yerine getirmelidir.
 • Eğitim sonunda bitirme sınavı yapılır

 

Teorik – Genel teknik konular

Genel Eğitim Konuları

 1. Anatomi
 2. Hayvan sağlığı temel bilgiler
 3. Üreticilik ve Genetik.
 4. Yetiştiricilik ve yetiştirmede hijyen
 5. Kümes hayvanları puanlama tekniği.
 6. Irk grupları

 

 Kanatlılarda Irk Grupları – (Teorik/Sözlü ve Pratik/Uygulamalı)

 1. Büyük kümes hayvanları (Hindi, Beç tavuğu)
 2. Su kuşları (Kaz, Ördek, Muskovi ördeği)
 3. Dövüşçü tavuk ırkları
 4. Büyük ve ağır tavuk ırkları
 5. Orta ağırlıktaki tavuk ırkları
 6. Hafif ağırlıktaki tavuk ırkları
 7. Kadim cüce tavuk ırkları
 8. Süslü tavuk ırkları

                                               Uygulamalı Eğitim 

 • Hakem adayı, eğitim süresince, en az 10 yarışmada asistanlık yapmalı
 • Seminerlere katılım (8 Irk grubu)
 •  Eğitmen tarafından verilen sorumluluk ve ödevleri zamanında yapmalıdır.

 

Bitirme Sınavı

                   Bitirme sınavı öncesi :

 • Hakem adayı en az 7 seminere katılmış olmalı 
 • Hakem adayı 10 yarışmada asistanlık yapmış olmalı

Bitirme Sınavı

 • Yazılı tez (Eğitmenin belirlediği bir konu üzerine)
 • Yazılı test
 • Pratik/Uygulamalı puanlama (15 Hayvan)
 • Sınav komisyonu ile mülakat.

Bitirme sınavı tavsiyeleri

 • Uygulamalı sınav sadece bir ırk grubunda yapılır !!!!

Her ırk grubu için o ırk grubuna özel uygulamalı sınav yapılmalı !!!

 

 

 

 

NOT:

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Yönetimi ve Eğitim Komisyonu gerekli gördüğünde bazı esneklikler ve değişiklikler yapma hakkına sahiptir.