Hakem Komisyonu

Bşk. Emin Gökgöz 

 

Tshf Hakemlerimiz

1. Emin Gökgöz

2. Yelda Özen

3. Sonja Carter

4. Ahmet Yılmaz

5. Kamil Pirinçtane

6. Murat Aslan

 

 

Türkiye Kanatlı Irkları Hakem Kurulu Tüzüğü
1. İsim
Türkiye Kanatlı Irkları Hakem Kurulu adı altında Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu (TSHF) kapsamında eğitimli hakem kurulu anlaşılır.
2. Yerleşim
Türkiye Kanatlı Irkları Hakem Kurulu yerleşimi o dönemdeki başkanın yerleşim yeridir.
3. Görev
Türkiye Kanatlı Irkları Hakem Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
- TSHF tarafından kabul edilen standart ve yönetmeliklere göre kanatlı ırklarının tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi.
- Uygulamalı ve tamamlayıcı eğitim ve seminerlere uygun eğitmenlerin sağlanması.
- Eğitimler, standartlar, yurtiçi ve yurtdışı sergi ve teknik komisyonlar için TSHF Yönetim kurulu adına görevli hakemlerin aday gösterilmesi.
- TSHF kanatlı ırkları çalışmalarını desteklemek.
- Kamuya kanatlı ırkları yetiştiriciliğini tanıtmak.
- Eğitim komisyonu ile birlikte hakemlik sınavı için sınav sorularını hazırlamak.
4. Görev aşağıdakilerle yerine getirilir:
- İyi eğitimli hakemler ve uzman hakem kurulları başkanları ile;
- Hakemlerin, Uygulamalı ve tamamlayıcı eğitim ve seminerlere katılmak için yükümlü tutulmaları.
- Aktif Hakemlerin hakem faaliyetlerini makul bir şekilde yerine getirmeleri için yükümlü tutulmaları
- TSHF, Hakemler, yetiştiriciler ve kanatlı ırkları yetiştiriciliği taleplerine göre devamlı eğitimlerin tanzim
edilmesi
5. Üyeler
- Aktif Hakemler: Hakemlik görevlerine devam eden hakemler;
- Pasif Hakemler: Hakemlik görevlerine geçici olarak ara veren hakemler;
- Onursal üyeller: Kanatlılar Hakem kurulu ve hedeflerine, çok ve özel hizmetler de bulunan aktif veya pasif hakemler arasından seçilir. Onursal üyelik, TSHF Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine Hakem kurulu tarafından verilir.
6. Haklar
6.1 Aktif Hakemler
- Kurul tarafından görevlendirilerek sergilerde değerlendirme yapabilirler ve konferans (ders) verebilirler.
- İlgili komisyonlara tavsiye edilebilirler.
- TSHF üyesi ve onlara bağlı dernek ve kulüplerin tertiplediği tüm sergilere serbest (ücretsiz) giriş hakları vardır.
6.2 Pasif Hakemler
- Kurslara ve toplantılara katılabilirler.
6.3 Onursal Üyeler
- TSHF üyesi ve onlara bağlı dernek ve kuluplerin tertiplediği tüm sergilere serbest (ücretsiz) giriş hakkları vardır.
7. Yükümlülükler
7.1 Aktif Hakemler
- Değerlendirmeler sırasında standartlara uymak;
- Hakemlik görevleri sırasında yetiştiriciler veya yetkililer tarafından etki altında kalmamalılar (Tarafsız olmalılar);
- Kendilerine ve aile üyelerine ait kanatlıları değerlendiremezler;
- Hakem arkadaşlarının değerlendirmelerini halka açık eleştiremezler;
- Tamamlayıcı eğitim seminerleri gibi zorunlu etkinliklere katılmak zorundadırlar.
- Atanmış görevleri yerine getirmeli veya vakitlice, yedek görevli sağlamalı.
- Aynı günde sadece bir organizasyonda en fazla 60 hayvan değerlendirmesi yapabilirler. Hakemlik ücreti buna göre paylaştırılacak.
- Kendi başlarına, sergi ziyaretleri, Yetiştirici buluşmaları, ve ilgili teknik litaratür kapsamında eğitim ve geliştirmelerine devam etmeli.
- Aktif olarak kanatlı ırkı yetiştiricisi ve sergi katılımcısı olmalı. Mazeretli olarak en çok 3 yıl ara vermek tolere edilebilir.
- Puanlamayı etkileyecek, şüpheye mahal vermeyecek şekilde tespit edilmiş bir sahtekarlığı, ilgili merciye bildirmeli.
- Hakem asistanlarının pratik eğitimlerine yardımcı olmalılar.
- Kurulun ve TSHF’nin çıkarlarını korumalıdırlar, tüzük ve düzenlemeleri uygularlar. Hakem Kurulunun kararları ve yönetim kurulunun talimatlarına uyarlar.
7.2 Pasif Hakemler
- Hakem arkadaşlarının değerlendirmelerini halka açık eleştiremezler;
- Kanatlılar hakem kurulunun ve TSHF’nin çıkarlarını korurlar. Kurulun kararları doğrultusunda hareket eder ve yönetim kurulunun talimatlarına uyarlar.
7.3 Onursal üyeler
-7.1. veya 7.2 deki Düzenlemeler geçerlidir
8. Hakem Görevlendirme
- Kanatlı Irkı Hakemi görevlendirme, gerekli koşulların yerine getirildiğini teyit eden TSHF Eğitim komisyonu ve Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine Hakem kurulunda değerlendirme yapılır ve buna göre Kabul veya Ret kararı verilir.
9. Transfer
- Bir kanatlı ırkı hakemi pasif hakem listesine dahil edilmek isterse, bu işlem hakem kurulunun yetkisindedir.
- Bir kanatlı hakemi kendisini pasif hakemler listesine aldırdı ise, veya Türkiye kanatlılar hakem kurulundan çıktı ise, O hakem, Aktife geçene kadar Türkiye’de Puanlama (hakemlik) yapamaz.
- Eğer 3 yıl içinde tekrar hakemlik yapmak isterse, Geçmiş yıl Geliştirme kursuna katıldı ise, Komisyon talebi üzerine aktif hakem olarak görev alabilir. Ara verme süresi 3 yıldan fazla olursa, Hekemlik sınavı tekrarlanmalıdır. Bir Hakem, en fazla 3 yıl boyunca pasif hakemler listesinde yer alabilir.
10. İstifa
İstifa Komisyona sunulur, İstifanın kabulu, Kanatlı ırkı hakem kuruluna karşı mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olma şartına bağlıdır. İstifa ile Hakemlik vasfı feshedilir.
11. Yaptırımlar
Hakem kurulu tüzüğünü ve TSHF tüzüğünü zedeleyen Hakemi, Kurul görevden alabilir ve bir dışlama veya başka yaptırımlar talep edebilir. Talep edilen dışlama ve yaptırımlar ilgiliye yazılı olarak, gerekçeli ve İmzalı olarak bildirilir.
12. Dışlama
Kanatlılar Hakem kurulu, Komisyon kararı ile aşağıdaki sebeplerden dolayı dışlanılabilinir:
- Bir yıl içerisinde zorunlu devam eğitimlerine mazeretsiz katılmayanlar
- Mali yükümlülüğünü 2 kere uyarıdan sonra hala yerine getirmeyenler.
- Kanatlılar hakem birliği veya TSHF tüzüğünü zedeleyen veya Birliğin üyeliğine layık olmadığını kanıtlamak
13. Mazeret
Mazeret olarak aşağıdakiler geçerlidir:
- Kaza, Hastalık, Sivil savunma ve Askerlik hizmeti, yurtdışında olmak, olağan dışı İş ve aile meseleleri
- Mazeretler yazılı olarak öncelikli olarak başkana iletilmelidir. İki yıl içinde 2 den fazla mazeretsiz devamsızlık yapılırsa bir sonraki ulusal yarışmada hakem olarak çağrılmaz.
- Kurulun nihai kararından sonra, Yaptırım veya Dışlama hakkında bildirim, Türkiye Kanatlı ırkları Hakem kurulu ve resmi yayın organında yapılır.
Kanatlı ırkları hakem kurulu, uygun gördüğünde gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
Kanatlı Irkları Hakem Kurulu Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Fed.

Başkan: Emin GÖKGÖZ                                   Başkan: Özcan ÇETİN

Websitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu websitesini kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Ayrıntılı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.